طراحی سایت و قالب وردپرس طراحی سایت و قالب وردپرس

شماره تماس

ارسال شده : آبان ۱۵, ۱۳۹۳ / ساعت : ۷:۵۲ ٫ب٫ظ

لیست شماره تلفن های داخلی فرمانداری مرند ، لطفا  پس از تماس با شماره تلفخانه(۸ -۲۲۲۲۶۰۵ ۴ )به داخلی های زیر وصل شوید .

شماره فاکس فرمانداری ویژه شهرستان مرند

 
ردیف نام خانوادگی عنوان پست شماره داخلی
۱ فضلی رئیس دفتر فرماندار ۵۸۵۸
۲ کرامت مدیر روابط عمومی ۵۸۵۸
۳ مسعود شکرانی  رئیس  اداره سیاسی ،انتظامی و اجتماعی ۵۸۱۳
۴ محمدی دبیر مدیریت بحران ۵۸۲۴
۵ خانم  میرزالو کارشناس امور بانوان ۵۸۱۹
۶ خانم فرمانبردار کارشناس امور اجتماعی ۵۸۱۸
۷ میری اقدم رئیس اداره برنامه ریزی ۵۸۱۷
۸ افتخاری فناوری اطلاعات ۵۸۳۱
۹
۱۰ حسن بگلو کارشناس راه و ساختمان ۵۸۲۵
۱۱ عابدینی بازرسی و شکایات ۵۸۲۳
۱۲ خانم سینا دبیر خانه ۵۸۲۶
۱۳ کوه کمری مدیریت بحران ۵۸۲۵
۱۴ خانم موسی پور کارشناس  اداره سیاسی ۵۸۲۱
۱۵ خانم محبعلی پور دبیر خانه ۵۸۲۶
۱۶ رضالو رئیس امور اداری ۵۸۲۷
۱۷ کاظم پور امور  اداری و مالی ۵۸۳۰
۱۸ غفاری کارشناس امور کشاورزی ۵۸۲۲
۱۹ حشمتی کارشناس بخشداری مرکزی ۵۸۳۲
۲۰ قلی زاده کارشناس بخشداری مرکزی ۵۸۴۲
۲۱ رفیع زاده نمایندگی صنایع و معادن ۵۸۲۴
۲۲ عبدل زاده ۵۸۲۶
۲۳          عطازاده  پدافند غیر عامل         ۵۸۲۲
۲۴       فرزان کارشناس امور سیاسی ، انتظامی        ۵۸۱۳
۲۵       محمودلو  کارشناس امور سیاسی ، اجتماعی      ۵۸۱۳
۲۶       حسینی رئیس دفتر بخشدار مرکزی        ۵۸۳۳