طراحی سایت و قالب وردپرس طراحی سایت و قالب وردپرس

شماره تماس

ارسال شده : آبان ۱۵, ۱۳۹۳ / ساعت : ۷:۵۲ ٫ب٫ظ

لیست شماره تلفن های داخلی فرمانداری مرند ، لطفا  پس از تماس با شماره تلفخانه(۸ -۲۲۲۲۶۰۵ ۴ )به داخلی های زیر وصل شوید .

شماره فاکس فرمانداری ویژه شهرستان مرند ۴۲۲۲۲۰۶۰-۴۲۲۲۲۱۳۰۰

 
ردیف نام خانوادگی عنوان پست شماره داخلی
۱ فضلی رئیس دفتر فرماندار ۵۸۵۸
۲ کرامت مدیر روابط عمومی ۵۸۵۲
۳ مسعود شکرانی  رئیس  اداره سیاسی ،انتظامی و اجتماعی ۵۸۱۳
۴ محمدی کارشناس ترافیک ۵۸۲۴
۵ خانم  میرزالو کارشناس امور بانوان ۵۸۱۹
۶ خانم فرمانبردار کارشناس امور اجتماعی ۵۸۱۸
۷ میری اقدم رئیس اداره برنامه ریزی ۵۸۱۷
۸ افتخاری کارشناس برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ۵۸۳۱
۹
۱۰ حسن بگلو کارشناس راه و ساختمان ۵۸۲۵
۱۱ عابدینی بازرسی و شکایات ۵۸۲۳
۱۲ خانم سینا دبیر خانه ۵۸۲۶
۱۳ کوه کمری  مسکن مهر – مدیریت بحران ۵۸۲۵
۱۴ خانم موسی پور کارشناس  اداره سیاسی ۵۸۲۱
۱۵ خانم محبعلی پور دبیر خانه ۵۸۲۶
۱۶ رضالو رئیس امور اداری و مالی ۵۸۲۷
۱۷
۱۸ غفاری کارشناس امور کشاورزی ۵۸۲۲
۱۹ حشمتی کارشناس بخشداری مرکزی ۵۸۳۲
۲۰ قلی زاده کارشناس بخشداری مرکزی ۵۸۴۲
۲۱ رفیع زاده نمایندگی صنایع و معادن ۵۸۲۴
۲۲ آقای میرزالو رئیس دفتر بخشدار مرکزی ۵۸۳۳
۲۳          عطازاده  پدافند غیر عامل         ۵۸۲۲
۲۴       فرزان کارشناس امور سیاسی ، انتظامی        ۵۸۱۳
۲۵       محمودلو  کارشناس امور سیاسی ، اجتماعی      ۵۸۱۳
۲۶       حسینی امور فرهنگی        ۵۸۳۳