طراحی سایت و قالب وردپرس طراحی سایت و قالب وردپرس

شماره تماس

ارسال شده : آبان ۱۵, ۱۳۹۳ / ساعت : ۷:۵۲ ٫ب٫ظ

لیست شماره تلفن های داخلی فرمانداری مرند ، لطفا  پس از تماس با شماره تلفخانه(۸ -۲۲۲۲۶۰۵ ۴ )به داخلی های زیر وصل شوید .

شماره فاکس فرمانداری ویژه شهرستان مرند

۵۸۲۷

 
ردیف نام خانوادگی عنوان پست شماره داخلی
۱ فضلی رئیس دفتر فرماندار ۵۸۵۸
۲ کرامت مدیر روابط عمومی ۵۸۳۹
۳ مسعود شکرانی  رئیس  اداره سیاسی ،انتظامی و اجتماعی ۵۸۱۳
۴ محمدی دبیر مدیریت بحران ۵۸۲۲
۵ خانم  میرزالو کارشناس امور بانوان ۵۸۱۹
۶ خانم فرمانبردار کارشناس امور اجتماعی ۵۸۱۸
۷ میری اقدم رئیس اداره برنامه ریزی ۵۸۱۷
۸ افتخاری فناوری اطلاعات ۵۸۳۱
۹ مومنی نماینده صنایع و معادن ۵۸۲۴
۱۰ حسن بگلو کارشناس راه و ساختمان ۵۸۲۵
۱۱ عابدینی بازرسی و شکایات ۵۸۲۳
۱۲ خانم سینا دبیر خانه ۵۸۲۶
۱۳ اسماعیلی تشکیل پرونده های تخلفات ساختمانی ۵۸۲۳
۱۴ خانم موسی پور کارشناس  اداره سیاسی ۵۸۲۱
۱۵ خانم محبعلی پور دبیر خانه ۵۸۲۶
۱۶ رضالو مدیر حوزه فرماندار ۵۸۵۸
۱۷ کاظم پور امور  اداری و مالی ۵۸۳۰
۱۸ غفاری کارشناس امور کشاورزی ۵۸۲۲
۱۹ حشمتی کارشناس بخشداری مرکزی ۵۸۳۲
۲۰ قلی زاده کارشناس بخشداری مرکزی ۵۸۴۲
۲۱ رفیع زاده نمایندگی صنایع و معادن ۵۸۲۴
۲۲ عبدل زاده دبیر خانه ۵۸۲۶
۲۳          عطازاده  کارشناس امور سیاسی        ۵۸۱۳
۲۴ سامانی رئیس امور اداری ۵۸۲۷
۲۵ حسینی رئیس دفتر بخشدار مرکزی ۵۸۳۳